Arkiv

Varför vänsterpartist

Den sista tiden har fått många frågor om varför jag är aktiv vänsterpartist? Hur kan jag vara med i ett parti som är kommunistiskt? Hur kan jag vara med i ett parti som håller på att falla sönder osv? Alla dessa frågor utgår från den bild som massmedia visar.
Svaren på dessa frågor är för mig ganska enkla. För det första är jag inte kommunist, mera socialist. Jag har tidigare varit aktiv Socialdemokrat, men jag upplevde att S inte bryr sig om de svaga och utsatt i samhället. S har mer och mer blivit ett tjänstemanna parti. Men att därifrån bli kommunist är steget lite långt. Är då Vänsterpartiet kommunistiskt? Av det jag märkt så är svaret nej. Lars Ohly sa att han var kommunist och sedan förklarade han vilken sorts kommunist han var, och jag förstår att man inte riktigt hänger med när det finns olika sorters kommunister, på samma sätt som det finns olika sorters socialister. Men likväl stödjer jag Lars Ohly och tycker att han är en ganska bra partiledare. För det andra när det gäller frågan om paritet håller på att falla sönder, så blir mitt svar troligen nej. I stora delar av landet är vi väl överens om att vänsterpartiet skall leva vidare. Men som i alla andra partier finns det medlemmar som inte får sin vilja igenom och som använder media för att försöka vinna röster för sin sak den vägen. Här uppstår ett problem för dessa personer. De kritiserar partiet för att vara odemokratiskt. De kritiserar att majoriteten inte tycker som de. Men det är ju just det som är demokrati, när alla får säga sin sak men majoritetens linje är den som ofta gäller. Att då försöka använda media som påtryckningsmedel är ju just odemokratiskt, är det vänsterpartiets medlemmar eller media som ska bestämma partiets politik. För mig är svaret givet, det är medlemmarna som skall bestämma. Till sist, varför väljer jag att vara aktiv i partiet? Av den anledningen att partiet ofta står på de mest utsatta gruppernas sida. De som är arbetslösa, långtidssjukskrivna, men också de som är utsatta pågrund av funktionshinder eller pågrund av utländskt påbrå. Ett samhälle som bara ser till de välbärgades intressen blir ett sjukt samhälle, ett samhälle med mycket våld, brott och rädsla. Vi ser detta samhälle i USA, framförallt visade det sig efter orkanen. Däremot vill jag ha ett samhälle där man ser till alla människors intressen. Där man stödjer och hjälper de som behöver det för att skapa ett samhälle som präglas av trygghet, jämlikhet, solidaritet och är rättvist. Detta samhälle gynnar alla grupper i samhället såväl fattiga som rika. Svenskar som invandrare, friska som sjuka, ung som gammal.

Per-Johan Fjellström
Ordförane V-Åtvidaberg