Arkiv

Jobb, men inte till vilket pris som helst!

Vid den avslutande partiledardebatten innan riksdagens sommaruppehåll behandlades bland annat frågan om arbete och hur det skall bli fler jobb.
Den borgliga alliansens lösning är att sänka bidragen till arbetslösa och sjukskriven och på så sätt tvinga människor att ta jobb till vilka löner som helst,naturligtvis betyder detta att lönerna skall sänkas. Vänsterpartiet motsätter sig detta och anser att detta kommer att slå hårt mot kvinnor, ungdomar och invandrare som redan idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man kan även fundera på hur lägre bidrag skapar fler jobb eller gör människor friskare?

Vänsterpartiet vill få fler i arbete genom en omläggning av den ekonomiska politiken. Kampen mot arbetslösheten måste gå före kampen mot inflationen. Fler jobb måste skapas i den offentliga sektorn. Byggandet måste öka och miljö- och energiomställningen ska vara en del i en politik för fler i arbete. En annan del av skapandet av jobb kan vara att man inför 6-timmar arbetsdag. Detta skulle leda till fler jobb, friskare anställda och troligen högre vinster för företagen som kan utnyttja sina maskiner och lokaler på ett effektivare sätt. Vänsterparitet hävdar att kollektivavtalet skall värnas för att motverka lönedumpning och sämre villkor för de anställda.

Per-Johan Fjellström